logopocetnalijevp

Zašto Vam baš mi možemo pomoći u poslovanju?

GMP LOGISTICS“ doo – međunardna špedcija i zastupanje.
U okviru našeg poslovanja svaki dan nam donosi nove izazove na koje moramo odgovoriti a sve u cilju da našim klijentima pružimo najviše. To postižemo sa kvalitetnim odnosom i poznavanjem želja i potreba naših klijenata.Svaki povjereni posao obavljamo sa maksimalnom profesionalnošću i posvećenošću.
Ovo je samo dio usluga koje nudimo našim klijentima
-Carinsko posredovanje, organizacija transporta „od vrata do vrata“,
-carinsko posredovanje pri precedurama unutrašnje obrade, privrmenog uvoza, privrmenog izvoza, skladišnih procedura , te savjetovanja iz oblasti međunardone trgovine i slično…