U skladu sa potrebama i željama klijenta organizujemo sve tipove transporta:

Na svaki Vaš upit odgovorićemo. U okviru drumskog transporta imamo redovne linije (jednom sedmično) za:

  • Austriju
  • Sloveniju
  • Njemačku

Zbirni transport iz Turske, kao i zbirni transport iz zemalja zapadne Evrope (Njemacke, Italije, Slovenije, Austrije…)