…. Kao odgovor na sve zahtjevnije potrebe klijenata koji se javljaju na tržištu transporta i pružanju usluga  carinskog posredovanja, nastala je međunarodna špedicija „GMP LOGISTICS“ doo.Iako je špedicija mlada, osnovana 2007 godine ,  iskustvo naših radnika je dovoljno jak argument, da na svaki zahtjev klijenta pružimo maksimum da se određeni zadatak  izvrši kvalitetno i brzo.